Hemels labyrint


Hemels labyrint

Onder sterrengloed gevonden,
schijnt in dit hemels labyrint,

via de edele kunst bedwongen,
die de gouden stralen bindt,

het schoonste onbegonnen,
dat aan de aarde ontspringt.

Laat uw hart spreken, [zijpad]
gevuld met droom en daad,

want verscholen in deze tekens,
rijk aan geluk en overmaat,

wacht een lichtend weten,
via het volgen van de draad,

die zoals de ouden schreven,
onverlet naar de oorsprong gaat.

[Laat uw hart spreken,] [hoofdpad]
gevuld met droom en daad,

want verscholen in deze tekens,
rijk aan geluk en overmaat,

wacht een lichtend weten,
voor wie vrijmoedig gaat,

waar pracht in fijne streken,
de natuur in zuivere vormen raakt.

Beschouw de daden,
die u niet onder ogen zag,

bij het aangenaam dwalen,
onder beschutting van de nacht,

voeg het gedeelde samen,
zodat het wint aan kracht,

vergeet de verhalen
en wees die wordt verwacht.

U ziet, van mij rest louter stam,
voort leef ik als uw bloesem spreidt,

uw bladerdak het al omspant
en de wereld toont uw majesteit.

Toelichting

Dit gedicht is geschreven en afgemeten voor de tegels van een labyrint bij het Rijksmuseum. NRC schreef hiervoor begin 2013 een wedstrijd uit, maar geen van de honderden ingestuurde gedichten werd goed genoeg bevonden voor vereeuwiging in steen.

Voor dit gedicht heb ik thematisch geput uit de sacrale geometrie en de geomantie die via de neogotiek invloed lijken te hebben gehad op Pierre Cuypers, de architect van het museum. Daarnaast bevat het werk verwijzingen naar de mythe over Theseus, de Minotaurus en de draad van Ariadne.

Door de stijl van spreken, de keuze voor omarmend rijm en de geleende metaforen ademt het gedicht de sfeer van het gedicht dat gepubliceerd is om de nieuwbouw van het museum aan te kondigen.

De verteller, die aan het eind zichtbaar wordt, is de stronk van een vleugelnootboom die door Pierre Cuypers is geplant en te vinden is in het hart van het labyrint.

(Afbeelding gestolen bij Werksaam.)

admin op 12 April 2013 in Ongewoon & Anders

Comments are closed.