Archief voor November 2013

China’s super psychics, te mooi om waar te zijn?

Onlangs vond ik in mijn archief een artikel dat ik in 2008 schreef voor het blad Koorddanser. Het gaat over ‘China’s super psychics’ en is nog steeds de moeite van het lezen waard. Vandaar dat ik het hier met jullie deel.

‘Wonderen zijn niet in tegenspraak met de natuur. Ze zijn slechts in tegenspraak met wat wij weten over de natuur’, schreef kerkvader Augustinus. Aan de andere kant: veel zogenoemde wonderen blijken achteraf te berusten op misleiding, bedrog en cold reading, zoals de Amerikaanse goochelaar en scepticus James Randi meerdere malen heeft aangetoond.

Randi geeft een miljoen dollar aan degene die de werking van zijn of haar paranormale vermogens kan aantonen. De test moet plaatsvinden onder gezamenlijk overeengekomen omstandigheden. Tot nu toe is het geldbedrag nog niet uitgekeerd en in 2010 wordt het waarschijnlijk voor een ander doel bestemd.

Door het werk van Randi en anderen wordt het kaf van het koren gescheiden. Er zijn namelijk voldoende aanwijzingen dat sommige mensen inderdaad bijzondere vermogens hebben. Uit recente wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld naar psychokinese, remote viewing en telepathie, bleek namelijk dat er (kleine) significante verschillen zijn tussen de begaafden en de mensen in de testgroepen.

Recentelijk is, ook in Nederland, een sterke opleving van de belangstelling naar paranormale fenomenen. In deze roerige tijden, waarin mensen meer behoefte hebben aan zekerheid, wordt steeds vaker de blik gericht op individuen die de sluier van het kenbare opzij kunnen schuiven. Om kennis te delen of krachten op te roepen.

Op een enkeling na, denk bijvoorbeeld aan medium Lisa Williams, zijn de paranormale resultaten van dit soort mensen indrukwekkend, maar niet verbijsterend. Groot was dan ook mijn opwinding toen ik op internet tweedehands een vrij onbekend boek vond met beschrijvingen van ‘door meer dan honderd wetenschappelijke instellingen en academies’ geteste mensen met bijna mythische psychische vermogens.

Dit boek, ‘China’s Super Psychics’ van chi gong meester en schrijver Paul Dong en Thomas E. Raffill, stelt op de flap dat er in China zo’n dertig ’super psychics’ zijn. Zij zouden in staat zijn tot het genezen van kanker en AIDS, het stoppen van rijdende auto’s, het lopen door muren, het veranderen van kleuren en moleculaire structuren en het verplaatsen voorwerpen op afstand.

Hun vermogens zijn volgens de schrijvers succesvol getest door onder meer het Beijing High Energy Physics Institute, het Institute of Aerospace Medico-Engineering, het National Defense Laboratory 507 en de Quinghua University.

Ze introduceren eerst Zhang Baosheng, bijgenaamd ‘de kleine god’. Deze man verplaatste eens een zak van vijftig kilo suiker door de muur van een loods. Dat was althans de waarneming van een onderzoeker van de Heilongjiang University en een collega van het Beijing Institute for Research in Chinese Medicine. En zo zou Baosheng nog meer mirakels op zijn naam hebben staan, zoals lopen door muren. Zijn verklaring hiervoor in 1982: ,,Jullie waren niet in staat om mij tegen te houden.”

Baosheng had in elk geval tot medio jaren negentig een enthousiaste groep volgelingen, onder meer onder beoefenaren van het toen in China erg populaire chi gong. Daarna kwam Baosheng onder vuur van sceptici als chi gong meester Sima Nan, lezen we op internet. Nan deed de wonderen van Baosheng af als goochelarij en gaf ook demonstraties van deze zogenoemde wonderen, ogenschijnlijk zonder verschil.

Een andere chi gong meester, Yan Xin, is minder omstreden. Hij bleek tijdens veelvuldig herhaalde wetenschappelijke testen steeds weer in staat tot bijzondere handelingen. Zo verhoogde hij tijdens een demonstratie op een Amerikaanse universiteit, voor het oog van vele toeschouwers, de weerstand van zijn lichaam zodat hij een hoge elektrische spanning kon weerstaan.

Ook wist hij door het sturen van energie op afstand, onder door Chinese wetenschappers vastgestelde omstandigheden, de moleculaire structuur van een kunstmatig kristal te veranderen. De verandering bleef acht dagen in stand. Tevens kon hij door het sturen van energie de radioactieve stof Americium 241 beïnvloeden.

Daarnaast heeft Yan Xin volgens de verhalen ‘duizenden’ genezen. Onder meer van kanker, breuken, reuma, traumatische verlamming, hartklachten en diabetes. Tijdens lezingen, waarbij hij chi uitstraalt naar het publiek, zou hij bijvoorbeeld mensen in rolstoelen weer hebben laten lopen.

Yan Xin stelt in het boek van Dong en Raffill: ,,Kanker in een vroeg stadium is net zo gemakkelijk te genezen als iemand die kou heeft gevat. Als de patiënt met mij werkt, kan ik kanker in een middel stadium terugbrengen en de verspreiding van kanker in een vergevorderd stadium beheersen.”

Dit soort psychische vermogens komt in rudimentaire vorm ook voor bij een groepje Chinese kinderen, aldus de schrijvers. Zo zijn er dertien jongens en zesentwintig meisjes van wie tussen 1979 en 1981 speciale krachten zouden zijn vastgesteld. Het gaat dan om door objecten, muren en mensen heen kijken, takjes breken op afstand, lezen via oren en vingertoppen, telescopisch zicht en het vermogen om bloemen uit de tuin in een vaas te plaatsen.

Eén meisje, Sun Liping, heeft schijnbaar het vermogen om een knop door aanraking van de steel in een minuut te laten uitgroeien tot een bloem. Een vermogen dat wordt gedeeld door Yao Zheng, een jongedame met meerdere gaven die regelmatig geconfronteerd wordt met mysterieuze brandgaten in haar kleding. Foto’s van de geopende bloemen en een demonstratie met getuigen staan in het boek.

Hoewel ze vaak voorkomen bij kinderen, verdwijnen dit soort bijzondere psychische gaven meestal bij het bereiken van de volwassenheid, aldus de schrijvers. Bij meisjes als ze gaan menstrueren. Een kleine groep mensen behoudt de chi-gerelateerde vermogens.

Wat is het geheim van hun wonderen en hoe gaat het nu met de mensen die in het boek uit 1997 worden beschreven? Het is me helaas niet gelukt om via de Amerikaanse uitgeverijen in contact te komen met de auteurs. Wel blijkt er een website te zijn van of over Yan Xin: http://www.yanxinqigong.net. E-mails naar diverse uitgeverijen en de site van Yan Xin bleven tot nu toe helaas onbeantwoord.

De Chinese wonderen zijn afhankelijk van een aantal randvoorwaarden, stellen Dong en Raffill in hun boek. Zo is het vermogen niet altijd op commando te raadplegen en is ook de stemming van de begaafde van invloed, net als twijfel of voorbehoud over het welslagen. Het verstand moet geconcentreerd zijn en de emoties onder controle; emoties kunnen het resultaat beïnvloeden.

Vaak worden de vermogens getraind, maar niet altijd. Baosheng was bijvoorbeeld geen chi gong meester en van de psychisch begaafde kinderen is niet beschreven dat ze deze eeuwenoude energetische kunst beoefenden toen hun vermogens op jonge leeftijd aan het licht kwamen. Psychische krachten kunnen bijvoorbeeld ook worden opgeroepen door hypnose, geloof, herstel na een ziekte of ongeluk, blootstelling aan een sterk energieveld en door honger.

In tachtig procent van de in het boek beschreven gevallen zijn de vermogens echter door chi gong getraind. Centraal hierbij is de omgang met yin en yang energie en het streven naar de eenwording van de mens met het hemelse. Hiervoor is stilheid vereist.

De chi gong oefeningen herstellen door de ingenomen posities de balans met de kosmos en zorgen voor een toename van chi. Deze chi kan vervolgens via de ogen, handen en vingers worden gebruikt om te genezen, denk ook aan het Japanse reiki, of om te verwonden, zoals in sommige vechtsporten gebeurt.

Door chi gong beoefening kunnen uiteindelijk de niet-zichtbare ogen, waar het boeddhisme en taoïsme over spreken, om beurten worden geopend, aldus Dong en Raffill. Het begint met een verbeteren van het zicht van het gewone oog, dan volgt de opening van het derde oog, goed voor remote viewing en het zien van visioenen.

Het wijsheidsoog laat ook textuur, heden, verleden en toekomst van objecten zien. Het dharma-oog heeft een hoge energie en kan zaken repareren of bijvoorbeeld een stalen draad doorsnijden met wilskracht. Het boeddha-oog tenslotte, licht het universum op, kan voorbij toekomst en verleden kijken en de gang van zaken en materie veranderen. Wanneer dat oog zo ontwikkeld is, dat het alles verlicht, wordt alles erdoor beïnvloed.

Het boek ‘China’s Super Psychics’ van Paul Dong en Thomas E. Raffill uit 1997 is niet meer leverbaar. De Duitse vertaling, ‘Indigo-Schulen: Trainingsmethoden für medial begabte Kinder’ is wel verkrijgbaar.

Yan Xin Qigong I

Yan Xin Qigong II

Yan Xin Qigong III

International Yan Xin Qigong Association (IYXQA)

The Highest Technology of All Technologies: The Yan Xin Secret

Comments Off

admin op 7 November 2013 in Ongewoon & Anders, Religie & Spiritueel