Archief voor October 2013

Krasse knarren op de barricaden om servicekosten

Een groep senioren in een flat aan de Cavaleriestraat in Sittard voert actie vanwege de voortdurend toenemende servicekosten. Intussen heeft de verhuurder toegezegd dat er maatregelen worden genomen.

Het zijn law and order-types, met samen bijna een eeuw ervaring bij marine, leger, marechaussee en politie. Klaas Nuiver en Bert Lauffer zijn ook niet meer de jongsten, respectievelijk vierenzeventig en tachtig jaar. Geen types die je op de barricaden zou verwachten. Toch staan ze daar nu, want volgens hen maakt hun huurbaas, DOS Vastgoedmanagement in Maastricht, er een potje van. En dat al een aantal jaren.

Nuiver en Lauffer hebben al jaren elk een appartement in een wooncomplex van DOS aan de Cavaleriestraat, een belegging van de Stichting Pensioenfonds voor Tandtechniek. Ze winden zich met name op over de voortdurend stijgende servicekosten (vaste kosten plus naheffingen). In de vrijwel identieke buurflat zouden de bedragen lager zijn, en het onderhoud en beheer stukken beter, net als de communicatie met de huurders.

“In 2009 hebben we gevraagd om een gesprek”, foetert Klaas Nuiver. “Dat kwam er steeds niet. Veel vijven en zessen en toen bleek dat de contactpersoon ziek was. Daarna zijn we er achteraan blijven gaan, maar op een gegeven moment hoefde het van ons ook niet meer.”

Met de laatste naheffing was de maat vol. Nuiver: “We hebben het gevoel dat we op een ordinaire manier getild worden met de servicekosten.” De actievoerders stuurden met in totaal zeventien medebewoners een boze brief met handtekeningenlijst, maar hebben vervolgens naar eigen zeggen niets meer gehoord. Ze willen een gesprek in hun flat met DOS Vastgoedmanagement. Met een heldere uitleg over de servicekosten en de naheffingen, en discussie over het verbeteren van diverse andere zaken, zoals de inspraak.

Nuiver: “Ze denken zeker: Die oudjes daar, die betalen dat wel, maar die oudjes betalen dat niet! Je wordt uitgekleed waar je bij staat en je kunt er geen flikker aan doen. Voor dit jaar is mijn vakantiegeld naar de kloten!” Lauffer: “Veel mensen zitten hier met een AOW-uitkering en een pensioen, die schrikken zich telkens rot van die verhogingen.” Nuiver: “Als het binnenkort niet wordt opgelost, dan smeer ik ‘m!”

Voor zover na te gaan, waren de maandelijkse servicekosten in 2009 40 euro, en in 2010, 2011 en 2012 55 euro. Op 1 juli 2013 gingen de servicekosten omhoog naar 65 euro per maand. Dat is een stijging van ruim zestig procent in vijf jaar. In 2010 moest 137,5 euro aan naheffing worden betaald, het jaar erop 65,77 euro, in 2012 13,20 euro en in 2013 (over 2012) 328,03 euro. De laatste naheffing viel in juni op de mat.

DOS verklaart de laatste naheffing in een brief van 12 juni 2013 met de hogere elektriciteitskosten. De oorzaak daarvan: Essent zou over 2012 voor het eerst de werkelijke meterstanden hebben aangehouden. ‘Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin het verbruik was gebaseerd op geschatte meterstanden.’

Uit het aan de brief toegevoegde overzicht blijkt dat voor gemeenschappelijk elektriciteitsgebruik voor het hele wooncomplex in 2012 3.000 euro was begroot. De werkelijke kosten waren dat jaar 9.867,81 euro. Ruim drie keer zoveel. Voor 2013 is 5.800 euro begroot, en de vraag is of dat genoeg is.

De brief raakte een open zenuw. Elektriciteit was namelijk eerder ook al een kwestie, maar dan op een andere manier, vertelt Nuiver: “We hebben ons in 2009 hard gemaakt voor een meter met twee tarieven; voor dag- en nachtstroom. Dat kwam er maar niet van, dat moesten we zelf maar met Essent regelen. Ze deden daar helemaal geen moeite voor. Dus hebben we heel lang ’s nachts dagstroom betaald.”

De beide actievoerders leggen een aantal rekeningen op tafel van volgens hen vergelijkbare woningen in aanpalende complexen. (Onbekend is of Essent daar vanaf 2009 wel de werkelijke meterstanden heeft gebruikt. Essent heeft niet gereageerd op onze vragen.)

Hoewel vergelijken lastig is, doordat de benodigde informatie niet compleet is, wordt de indruk bevestigd dat de buren bij een vergelijkbare huur minder servicekosten betalen en soms zelfs geld terugkrijgen (zoals in 2009 en 2010).

Accountmanager Luc Moonen van DOS Vastgoedmanagement in Maastricht over de voortdurende stijging van de servicekosten: “Servicekosten van nieuwe gebouwen zijn lastig in te schatten. Het liefst zet je die in begin laag om huurders te trekken. Als je te hoog zit en ze krijgen aan het eind van het jaar geld terug, dan krijg je de klacht dat ze geen rente over het teveel betaalde bedrag hebben ontvangen.

Er zijn in het algemeen vaak misverstanden over de servicekosten. Het zijn kosten die we wettelijk moeten heffen en we berekenen die één op één door. Het is niet zo dat we er op uit zijn om de huurders zo hoog mogelijke servicekosten in rekening te brengen.

Het probleem lijkt vooral veroorzaakt te zijn door de elektriciteit. Het pensioenfonds heeft nu akkoord gegeven om slimme meters te plaatsen die door het energiebedrijf op afstand kunnen worden uitgelezen. Zo moet dit probleem in de toekomst worden voorkomen.” (De slimme meters waren al eerder per e-mail bij Nuiver en Lauffer aangekondigd door DOS, en wel enkele uren nadat wij om een reactie hadden gevraagd.)

Wat betreft de vergelijking van de huren en servicekosten met die van naburige gebouwen: “Vergelijken is heel erg moeilijk. Wij hebben bijvoorbeeld een complex met drie ingangen, drie liften en drie trappenhuizen waarvan de elektriciteitskosten per segment worden bijgehouden. Daar zie je gemakkelijk verschillen van vijf tot tien euro per maand. Dat komt door de manier waarop de huurders ermee omgaan. Hoe vaak ze de lift gebruiken bijvoorbeeld. Ook als het gaat om verlichting zijn er verschillen; zitten er schemerschakelaars in of bewegingsdetectoren? Dat is allemaal van invloed.”

De actievoerders willen nu een gesprek in hun flat, al kan Lauffer zich wel vinden in de reactie van DOS. Voor meer duidelijkheid over de kosten(ontwikkeling) èn om te praten over andere kwesties. Zo hebben ze vragen over het groenonderhoud. Nuiver: “Is het hartje winter, ligt er een pak sneeuw, gaan ze hier het gras maaien. Dat is raar. Maar dat komt wel terug in onze servicekosten!” Luc Moonen: “Of er een gesprek komt met de actievoerders, daar doe ik geen mededelingen over. Dat is iets dat we willen regelen met de huurders.”

Comments Off

admin op 24 October 2013 in Politiek & Media