Archief voor April 2012

Zakendoen in Rusland wordt makkelijker en aantrekkelijker

Toetreding van Rusland tot de Wereldhandelsorganisatie (WHO) maakt het voor Nederlandse bedrijven veel aantrekkelijker om in Rusland zaken te doen. Dat zegt Annemarie Destrée, Marktadviseur Rusland van AgentschapNL.

‘De douaneprocedures worden versoepeld. Verder kunnen Russische bedrijven veel Europese consumentengoederen en voedingsmiddelen tegen lagere invoerrechten importeren’, aldus Annemarie Destrée.

Dat is goed nieuws voor Nederlandse ondernemers. Rusland wordt nu al gezien als het vijfde beste land ter wereld om te investeren en zal naar verwachting in 2040 met de andere BRIC-landen de G6 overvleugelen als mondiale economische factor.

Het biedt de voordelen van nabijheid, in drie uur zit je in Moskou, en veel meer hoger opgeleid technisch personeel ten opzichte van China. Verder is Rusland de grootste olie en graan producerende natie ter wereld en heeft het een sterk groeiende middenklasse van 21 miljoen mensen die de roebels wil laten rollen voor steeds meer luxe.

Terwijl de Europese markten sinds 2008 praktisch op hun gat liggen, bruist en borrelt het in het land van de matroesjka’s van de ondernemingslust. Rusland kent al tien jaar een gemiddelde groei van zeven procent. Dit jaar wordt met name een toename verwacht in de verwerkingsindustrie, de landbouw, de farmaceutische industrie en de medische branche.

De positieve cijfers ontstaan door de gestegen export van grondstoffen en meer buitenlandse joint ventures die hun vruchten afwerpen. Op dit moment exporteert het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks al voor zo’n zes miljard euro naar Rusland. Naar verwachting zal de handel tussen beide landen door de Russische toetreding tot de WHO verder toenemen.

Door de aangepaste regels over en weer, wordt het eenvoudiger om in Rusland succesvol te zijn. Voorwaarde is wel, dat je zorgt voor goede voorbereiding en rekening houdt met de Russische zakencultuur. Na gemiddeld twee jaar investeren in een persoonlijke zakenrelatie - altijd via een businesspartner ter plaatse - kan er concreet meer verdiend worden dan elders.

Het grootste gevaar voor Rusland is dan ook niet de veel genoemde criminaliteit of corruptie, die in de media vaak wordt overdreven en door de overheid sterk is ingedamd, maar dat het land haar eigen kapitalistische succes niet kan bijbenen.

Concreet is er in Rusland behoefte aan toeleveranciers en nog meer aan hoogwaardige partnerships, bijvoorbeeld met het Nederlandse bedrijfsleven, gericht op expertise en technologie om de sectoren energie, landbouw, IT, elektronica, infrastructuur en logistiek te optimaliseren.

Denk aan verlichting en verwarming van steden, de aanleg van (spoor)wegen en de productie van halffabricaten, bijvoorbeeld voor de automotive branche – Rusland is ’s werelds grootste afzetmarkt voor auto’s en heeft in het zuidelijke Oeral-gebied een reusachtige smidse die het Roergebied doet verbleken.

Voor Nederlandse bedrijven zijn er veel kansen, onder meer door aan te sluiten bij het Russische mkb. In 2010 waren er in Rusland, inclusief zelfstandigen, ruim 5,5 miljoen kleine tot middelgrote bedrijven actief. Veel ondernemers in Nederland hebben echter nog enige schroom om zich in het grote Rusland te wagen.

‘Dat is nergens voor nodig’, verzekert Robert Nahon, senior consultant van Venster naar Rusland. Deze in Uden gevestigde organisatie functioneert al jarenlang in het verlengde van semi-overheidsorganisaties als succesvolle matchmaker voor Nederlandse en Russische bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en NGO’s.

‘Met goede voorbereiding en begeleiding liggen er in Rusland gouden kansen voor actieve, innovatieve en creatieve ondernemers.’ Intussen heeft al menig Nederlandse bedrijf via zijn organisatie in Rusland waardevolle contacten gelegd en effectief business gerealiseerd. Vele honderden namen deel aan de symposia en seminars die Venster naar Rusland tien keer per jaar verzorgt.

Robert Nahon: ‘Ons geheim? Wij kennen Rusland van binnenuit, zijn er al jaren actief, van Moskou tot Vladivostok, denken als ondernemers, werken bilateraal en beschikken over een uitgebreid netwerk van betrouwbare partners in heel Rusland. Dat laatste is van onschatbare waarde, want zonder capabele lokale mensen kom je er niet.’

Comments Off

admin op 27 April 2012 in Politiek & Media