Archief voor January 2010

Sociale problemen niet vertalen in etnische of religieuze termen

Sociale problemen moeten niet worden vertaald in etnische en religieuze begrippen. Dat leidt tot onnodige polarisatie en schaalvergroting van kleinschalige incidenten. Kijk bijvoorbeeld naar Culemborg. In Culemborg ontstonden onlangs op grond van een ingrijpend incident in een bepaalde wijk etnische spanningen tussen Marokkanen en Molukkers. Dat soort problemen moeten we in Roermond proberen te voorkomen.

Roermond kwam onlangs landelijk in het nieuws door problemen met hangjongeren in de wijk Donderberg. Dieptepunt was het in brand steken van een politie-auto. Ten onrechte werd in de vaak sensationele berichtgeving ervan uit gegaan dat de overlast alleen werd veroorzaakt door Marokkaanse jongeren.

Wil je dit soort problemen aanpakken, dan moet je om te beginnen de feiten kennen. De straat op gaan, zodat je weet wat er echt leeft en gebeurt. De Partij voor de Eenheid heeft dat gedaan door een documentaire te maken en heel diverse mensen, ook hangjongeren, aan het woord te laten. De documentaire is hier te bekijken.

Dan blijkt dat er jongeren met diverse etnische achtergronden voor de problemen zorgden. En als je dan doorvraagt en luistert, begrijp je meer van de oorzaken. Er bijvoorbeeld onvoldoende voorzieningen voor dit soort jongeren, waardoor ze veel op straat hangen. Zo is het jongerencentrum maar heel beperkt open. Een klein groepje zorgt voor overlast. Dat groepje moet keihard worden aangepakt. De meelopers hebben meer begeleiding nodig.

Verder hebben diverse hangjongeren weinig kans op een baan, als ze van school komen. Dat werkt ook demotiverend. Ten slotte is het zo, dat Donderberg een wijk is met veel mensen die weinig geld hebben. Door een combinatie van factoren kunnen irritaties oplopen, waardoor incidenten ontstaan. Maar we moeten die niet toeschrijven aan een bepaalde etnische afkomst of een geloof. Dit soort asociale gedrag komt overal voor. Het heeft weinig te maken met waar je voorouders vandaan komen.

Om problemen als in Culemborg te voorkomen, moet je de Roermondse jongeren economisch perspectief bieden, hierdoor kunnen ze eenvoudiger op een normale wijze deelnemen aan het sociale leven. Een baangarantie bijvoorbeeld, naast meer mogelijkheden om te ontspannen, zodat ze geen rotzooi gaan trappen. En verder moet de politie de rotte appels aanpakken, niet de hele mand met fruit als verrot beschouwen.

Ook is het belangrijk om ouders van probleemjongeren te laten inzien dat de verantwoordelijkheid voor hun kind niet ophoudt bij de voordeur en ook niet klakkeloos kan worden overgedragen aan een school of aan de politie. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen op straat.

Comments Off

admin op 20 January 2010 in Politiek & Media