Archief voor May 2008

Het geheim van Antarctica, de katharen en Rudolf Hess

Heerlijk. Een nieuwe thriller om in één ruk uit te lezen; ‘De Antarctica Theorie’ van Benny Baudewyns. Het verhaal, de vergelijking met de Da Vinci Code is onvermijdelijk, begint met een raamvertelling. Een man in een psychiatrische inrichting schrijft zijn verhaal van zich af en vraagt een notaris om deze stukken veilig te bewaren. Vervolgens worden we meegevoerd in een hallucinerende trip door de geschiedenis. De grote geschiedenis en de kleine geschiedenis van hoofdpersoon Werner Libotte. Beiden gekenmerkt door leugens en machtsmisbruik.

Libotte verwijdert zich van zijn ouders en trouwt tegen hun zin met een dochter van een rijke ondernemer. Dan overlijden zijn ouders onder verdachte omstandigheden. Vervolgens, van de één op de andere dag, keert zijn nieuwe vrouw zich tegen hem, diens machtige katholieke vader kotst zijn voormalige beschermeling uit en tot overmaat van ramp overlijdt zijn jonge zoontje bij een ongeluk onder verdachte omstandigheden.

Werkeloos, krijgt Werner via zijn schoonvader een baantje in een psychiatrisch verpleeghuis waar hij een oude professor leert kennen die hem vertelt over het Boek, waarvan de verblijfplaats al eeuwen geheim wordt gehouden. Het boek bevat de essentie van de oerbeschaving van de wereld zoals wij die kennen, via een dualistisch religieus wereldbeeld zoals dat onder anderen ook bij de Bogomielen hoog werd gehouden.

Wat volgt is een speurtocht door de tijd, opgewekt met pillen die het geheugen van eerdere bewaarders van het Boek bevatten, waarin niets is wat het lijkt en die ons voert langs een behoorlijke reeks historische anomalieën.

Van de stichters van de hoogstaande beschavingen van de piramides in Afrika en Zuid-Amerika, via de Turkse wetenschapper Piri Reis met z’n fascinerende kaart van Antarctica, naar Alexandrië (een gnostiek bolwerk), via de Zuid-Franse Tempeliers, de Katharen en uiteindelijk – middels het lidmaatschap van de Hitlerjugend van de huidige paus – tot aan Rudolf Hess, de mysterieuze rechterhand van Hitler die in de oorlog onder merkwaardige omstandigheden naar Engeland vloog en lid was van het occulte Thule Gesellschaft (in het boek niet genoemd).

Vervolgens wordt de raamvertelling afgerond, de lezer ademloos achterlatend. Peinzend over alle elementen die Benny Baudewyns op overtuigende en meeslepende wijze aaneen weet te rijgen tot een historisch-spiritueel detectiveverhaal dat draait om geheime kennis waar machtige instanties als het Vaticaan (de formele opvolger van het Romeinse Rijk, ook gezien de titulatuur van de paus) en Rex Deus om strijden.

Rex Deus is het vermeende nageslacht van Jezus en Maria Magdalena dat via Europese vorstenhuizen (onder meer de Oranjes) en regerende families in de Verenigde Staten op de achtergrond van het wereldtoneel een behoorlijke vinger in de pap zou hebben. Aldus speculaties.

Het mooie van het boek, is dat er ook nog losse eindjes zijn. Zo begint het verhaal met een (geleende) hypothese over hoe in het rurale Egypte plotseling een hoogstaande beschaving opkomt die de oudste piramides bouwde (die nu nog niet worden begrepen) en uit het niets de hiërogliefen introduceert, maar wordt er geen (voor de hand liggende) link gelegd met de piramide op het dollar-biljet met het alziend oog.

Dat zou in de lijn van deze roman goed passen; het Boek, aangevuld met commentaar van niemand minder dan Jezus, bevindt zich in een kleine piramide. Denk ook aan de vrijmetselaars, hun vermeende relatie met het veronderstelde Rex Deus en hun aangetoonde rol achter de schermen m.b.t. de opkomst van het Nieuwe Romeinse Rijk (de VS) waarvan de dollar het betaalmiddel is.

En dan hebben we het nog niet eens over het verband dat gelegd kan worden met Otto Rahn, de Nazi-speurder (wiens boek met de waarschijnlijk verzonnen ontdekkingen onlangs weer is gepubliceerd) en die namens Hitler het Kathaarse Zuid-Frankrijk heeft omgespit, op zoek naar?

Kortom: een boek om heerlijk in weg te duiken en ook nog eens over na te denken. Veel van de feiten die worden genoemd, heeft de schrijver namelijk ontleend aan een redelijke plank met boeken over alternatieve geschiedschrijving. Achterin de roman wordt een aantal genoemd, zodat er voor geïnteresseerden genoeg te smullen valt. Nu is het hopen op een nieuw boek in dit genre van Benny Baudewyns. Ik kan bijna niet wachten.

Comments Off

admin op 4 May 2008 in Boek & Meer