Archief voor April 2008

Zuid-Limburg vermarkten met recreatie, innovatie en locatie

Zuid-Limburg wil zich beter positioneren en profileren. Met dat doel is een onder meer een pay off ontwikkeld. Hiervoor tekende een groot reclamebureau uit Amsterdam, aangestuurd door een comité van drie ‘wijze mannen’. Het resultaat, ‘Everything points to Maastricht, in the region South-Limburg’, is nietszeggend. En dat is niet verwonderlijk.

Als je een identiteit wilt communiceren – het werken aan een imago is onmogelijk, al zijn er nog steeds mensen die dat roepen, zelfs tegen betaling - moet er vooraf een afbakening hebben plaatsgevonden. En er moet een duidelijke visie zijn. Daar gaat het schijnbaar al mis.

Zuid-Limburg is, blijkens de reacties, geen geheel met een duidelijke eigen identiteit en visie. Zuid-Limburg bestaat (nog) niet. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot de provincie, die wel een eenheid vormt (bestuurlijk en cultureel) en zich (letterlijk) positioneert en profileert als de Nederlandse poort van Europa.

Heerlen en Maastricht strijden nu om aandacht in relatie tot de pay off, terwijl het zou moeten gaan om het uitstralen van een gezamenlijke identiteit van en een visie op Zuid-Limburg. En over de doelstellingen en daaraan verbonden waarden die gecommuniceerd moeten worden.

Zuid-Limburg als geheel neerzetten, betekent de regio zien als groter dan Groot Maastricht - al is Maastricht internationaal natuurlijk veel bekender dan Heerlen of Sittard-Geleen. Het vraagt dat gemeenten zich dienstbaar opstellen richting Zuid-Limburg als geheel.

Het ingehuurde reclamebureau heeft de interne verdeeldheid binnen Zuid-Limburg overbrugd door een weinig specifieke pay off te ontwikkelen die alles zegt en daardoor heel weinig. Deze slogan is opgehangen aan de strategisch waardevolle locatie van Zuid-Limburg.

Dat is wel een erg klein kapstokje. Zeker voor een gebied dat zoveel te bieden heeft en waar zoveel interessante ontwikkelingen gaande zijn. Bovendien is het niet onderscheidend (Brabant kan zich met evenveel of zelfs nog meer (historische) rechten dezelfde positie toe-eigenen).

Het veelkleurige Zuid-Limburg verdient beter en meer. De identiteit van Zuid-Limburg zou bijvoorbeeld kunnen worden opgehangen aan de punten recreatie (watersport, verblijfsrecreatie, wellness), innovatie (bedrijvigheid, onderwijs), naast natuurlijk de locatie (de centrale plaats in de Euregio).

Om een gewenste identiteit uit te stralen, is het verder een voorwaarde dat de partijen in Zuid-Limburg werken aan de gezamenlijke inhoudelijke invulling daarvan. Je kunt een slecht bedrijf niet goedpraten; dat werkt eerder averechts. Maar een niet bestaand bedrijf vermarkten is helemaal lastig.

Eenvoudiger nog, is je te baseren op een bestaand geheel, zoals de provincie, en op grond daarvan een campagne te ontwikkelen. Deze eenheid is niet omstreden en, uitgaand van de poortwachtersrol van de provincie, is het gemakkelijker om de genoemde pluspunten op krachtige wijze over het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld met een pay off die wel voldoende draagvlak heeft.

Hermez Marketing & Communicatie

Radiocommercial Hermez Marketing & Communicatie

Comments Off

admin op 16 April 2008 in Politiek & Media