Archief voor January 2008

Goede doelen moeten zelf hun broek kunnen ophouden

Kledingbank Limburg krijgt, als het even meezit, incidenteel 240.500 euro van de provincie. Dat is natuurlijk prachtig voor deze organisatie - het is de bank van harte gegund - maar het roept ook een belangrijke vraag op: heeft een hulporganisatie bestaansrecht als deze niet grotendeels zelfvoorzienend is?

De Kledingbank, die de komende drie jaar nog drie filialen wil openen, heeft door de voorgenomen investeringen op papier een jaarlijks terugkerend begrotingstekort gecreëerd van ‘maximaal 300.000 euro’ en vraagt de provincie nu om dat virtuele gat te dichten.

Ik vind dat een vreemde zaak en meen dat alleen incidentele en relatief kleinschalige subsidies aan goede doelen moeten worden verstrekt. Dit om politieke afhankelijkheid van de organisatie te voorkomen en om tegen te gaan dat organisaties zonder voldoende maatschappelijk draagvlak structureel gaan teren op het geld van de overheid.

Maatschappelijk draagvlak betekent voor mij dat een hulporganisatie/goed doel grotendeels zelf de zaken kan regelen, ook financieel. Op wat voor manier dan ook. Via donateurs, sponsoren, begunstigers, fondsen - het maakt niet uit.

Neem Voedselbank Limburg Zuid. Deze organisatie kan, al dan niet met incidentele vormen van relatief kleinschalige overheidsondersteuning, zijn eigen broek ophouden. Dus heeft deze club bestaansrecht.

Dit neemt natuurlijk niet weg, dat incidentele overheidsbijdragen wenselijk zijn. Voedselbank Limburg Zuid is dan ook blij dat veel Zuid-Limburgse gemeenten onlangs een bijdrage hebben geleverd om via de voedselbank de lokale armoede te bestrijden.

Als een voedselbank of wat voor hulpverlenende organisatie dan ook volledig of grotendeels door overheden zou moeten worden bekostigd, kunnen we hiervoor beter een overheidsinstantie in het leven roepen. Op nationaal, provinciaal of lokaal niveau. Dat is waarschijnlijk niet wat overheden willen. Daarom is het zaak heldere richtlijnen op te stellen voor subsidieverstrekking aan goede doelen.

Belangrijk daarbij zou moeten zijn welke behoeften een organisatie vervult en hoe succesvol de organisatie daarin is, in die zin dat de doelen worden bereikt met eigen of verworven middelen. Dat is een eenvoudige maatstaf om het maatschappelijk draagvlak te meten.

Comments Off

admin op 16 January 2008 in Politiek & Media